Employee benefits

Araytor gestiona les assegurances per a empleats de l’empresa. D’aquesta manera, s’obté un estalvi dels costos directes i indirectes del producte assegurat. D’altra banda, també s’aconsegueix millorar la percepció que els empleats tenen de la imatge de l’empresa al mateix temps que s’aprecia com un valor afegit.

Aquesta corredoria d’assegurances presenta plans d’assegurances individualitzades i adaptades segons les necessitats específiques del client. La independència i la professionalitat de la companyia són valors que atorguen confiança absoluta tant a l’empresa com als empleats.

Araytor ofereix solucions (subjectes a la legislació vigent) imaginatives i molt elaborades que permeten la contractació de pòlisses que resolen la problemàtica de l’empresa en aquesta àrea tan important.

+ Informació

Al teu costat perquè et preocupis del que veritat importa.

Contacta amb nosaltres